foto druzstvo 01 small

AKTUALITY

Vážení družstevníci,

zveme vás na Řádnou členskou schůzi, která se bude konat 5. června 2018 v 17.30.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Pavel Maškarinec

Vážení družstevníci,

z důvodu řešení neuspokojivého stavu s vývozem odpadu bychom Vás chtěli požádat o vyplnění následujícho formuláře, který by nám pomohl navýšit frekvenci vyvážení odpadu při jednáních s Magistrátem města Liberec.

Vyplněný formulář (který dostanete i do poštovní schránky) prosím vraťte do 3.2. emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo do poštovní schránky družstva.

Děkuji a s pozdravem,

Pavel Maškarinec

Vážení družstevníci,

 

dne 20. 2. 2018 proběhne výměna měřičů tepla, které neproběhly v prvním termínu. Níže jsou uvedené termíny pro jednotlivé domy a kontakt na firmu, která výměnu provádí.


507        20.2.            9- 15 hodin

508        20.2.            15-17hodin

509        20.2             9-12 hodin

510        20.2             9-16hodin

511        20.2             12-14hodin

512        20.2             14-15hodin

513        20.2             15-16hodin

Pavel Procházka
Voda-topení-plyn
Soukenická 130
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČ 647 23 101
DIČ CZ6912110942
tel. 603 804 796
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;www.topeni-sanita.cz

 

Vážení družstevníci,

posílám informaci o dalším postupu oprav atrií.

V současnosti je dokončeno vysušení geotextilie pod stávající PVC foliovou izolací střechy a tato folie je kompletně opravena, takže by do prostor garáží nemělo zatékat. Příští čtvrtek bude dodána tepelná izolace a začne se s pokládáním nových vrstev střechy (geotextilie, tepelná izolace, nová PVC foliová hydroizolace střechy atd.). S ohledem na množství materiálu byla bohužel dodací doba dodání tepelné izolace 6 týdnů, a proto nemohlo začít pokládání nových vrstev dříve.

Pokládání nových vrstev tedy započne příští týden (v malém atriu), ale souběžně dojde i k dalším pracím ve velkém atriu. Zde se zahájí od pondělí (pokud nebude úplně nepříznivé počasí) bourací práce na předzahrádkách přízemních bytů. Jak bylo odsouhlaseno na mimořádné schůzi družstva (zápis pošlo v nejbližší době), je nutné vyřešit problém, že ve skladbě předzahrádek není ve skladbě teras tepelná izolace shora. To může mít za následek vznik významného tepelného mostu, který může mít za důsledek prochládání podlahy, případně navazujících vnitřních stěn přízemních bytů. Pro vyřešení tohoto problému tedy bude provedeno následující řešení. Bude vybourán spádový beton na předzahrádkách v tl. cca 80 mm (až k prosklené balkonové stěně) a do konstrukce střechy bude vložena tepelná izolace (extrudovaný polystyren tl. 50 mm), na který budou následně provedeny nové konstrukce střechy, tak aby výšková úroveň pochozí dlažby nezasahovala do prosklené části balkonové stěny.

Z těchto důvodů bych požádal obyvatele přízemních bytů ve velkém atriu, aby si vyklidili prostor předzahrádek a práce mohly být co nejrychleji provedeny (tyto práce budou probíhat od pondělí). Současně se zahájením těchto prací a následným pokládáním nové konstrukce střechy v malém atriu, které započne rovněž příští týden (po dodání tepelné izolace), dojde v pondělí k uzavření prostoru atrií oplocením, které nebude průchozí, protože není možné, aby se zejména při pokládání nových konstrukcí v prostoru stavby pohybovaly osoby, které by mohly svým pohybem porušit nové skladby. V tomto případě vzniká problém zejména pro obyvatelé domů C2 a C3, kteří budou bohužel muset po dobu oprav používat vstup přes garáže. Po položení nové skladby, následně dojde k položení dlažby, aby byl co nejrychleji umožněn běžný vstup do domů C2 a C3. Současně bych chtěl požádat, aby obyvatelé bytů neodhazovali nedopalky cigaret (a i jakékoliv další předměty) do prostoru atrií, protože tím může dojít k porušení skladby nové střechy !

S pozdravem,

Pavel Maškarinec

Vážení družstevníci,

posílám před členskou schůzí několik informaci k opravě atrií.

 

První se týká problematiky toho co dělat, pokud by se oprava nestihla do zimy, jak se o tom hovořilo na předchozí schůzi. Podle vyjádření projektanta i stavební firmy by (teoreticky) současná folie měla po opravách děr (a překrytí geotextilií) zafungovat i přes zimu. Nicméně je to krajní varianta a nikdo nezaručí, že to opravdu nebude bez problémů a folie se pak nebude muset vyměnit úplně za zcela novou. Navazující problém je, že folie je za vlhka velmi kluzká a rozhodně by po ní nikdo neměl chodit za mrazu, ledu, sněhu. Tento problém by se musel řešit tak, že by na podložky byly rozloženy chodníčky z bet. dlaždic v místech, kde se musí chodit (domy C2 a C3) a kolem nich by se udělalo provizorní zábradlí z dřevěných latí.

Druhá věc se týká problematiky konstrukce podlah předzahrádek, která vznikla při zpracování projektu a po provedení sond. Dle provedených sond není ve skladbě teras tepelná izolace shora. Tpelná izolace v tl. cca 80 mm z min. vláken je provedena zespoda (z garáží). Podle projektanta tak může vznikat tepelný most, který může mít za důsledek prochládání podlahy, případně navazujících vnitřních stěn. S ohledem na výšku konstrukcí není možné položit novou tepelnou izolaci (tl. 50 mm) až proskleným stěnám, neboť by skladba zasahovala do rámu dveří. Nabízejí se tedy 3 varianty řešení: 
1) Vybourat spádový veton v prostoru předzahrádky (cca 80-90 mm) a realizovat tep. izolaci XPS v tl. 50 mm pod úroveň současné hydroizolace (varianta doporučená projektantem). Dle odhadu nákladů se v případě všech teras může jednat o náklady ve výši cca 650 000 Kč pro 11 teras. S ohledem na pokročilý stav sezóny a riziko počasí je toto řešení nejen nejvíce finančně nákladné, ale současně je těžko realizovatelné do konce roku. Variantou je, pokud se nepřeruší úplně stavba, dokončit stavbu a tyto úpravy dělat až na jaře po částech.

2) Vybourat balkonovou sestavu a instalovat novou o cca 10 cm nižší, čímž nicméně vznikne schod v přechodu směrem ven a částečně i horší prosvětlení. Náklad odhad cca 35 000 Kč na jednu sestavu v plastu (dohromady cca 385 000 Kč). Současné výplně jsou cca 18 let staré, jsou na konci životnosti. Nicméně zde by bylo nutné řešit financování (rozdělení nákladů družstvo vs. družstevníci konkrétních jednotek).

 

3) Vybourat pruh skladby podél balkonových dveří a vložit tepelnou izolaci ve svislém pruhu širokém cca 50 cm. Tato varianta je nejméně nákladná, cca 85-90 000 Kč.

 

4) Poslední variantou je pak nechat stávající stav, samozřejmě, že s opravenou PVC folií střešní konstrukce.

 

Konečně poslední informace se týká toho, že na členskou schůzi přijde i zástupce firmy ASAP, aby představil firmu, další postup prací, atd.

 

S pozdravem

 

Pavel Maškarinec

 

 

Vážení družstevníci,

jelikož členská schůze konaná 14.9.2017 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, která se bude konat 2.10.2017. Upozorňuji, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Program na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Pavel Maškarinec