foto druzstvo 01 small

AKTUALITY

Vážení družstevníci,

informujeme vás o plánované výměně osvětlení v kabinách všech výtahů. Stávající osvětlení bude nabrazeno úsporným LED osvětlením. Zároveň bude spínání osvětlení upraveno tak, aby kabina byla osvětlena pouze pokud je v provozu. Důvodem výměny osvětlení je snaha uspořit prostředky na elektrickou energii a náklady na opravy osvětlení. Vložené prostředky by se měly vrátit do 3 let.

Vedení družstva.

Vážení družstevníci,

Náhradní členská schůze 5.4.2016 rozhodla o provedení opravy zatékání do garáží a pověřila opravou firmu OSF 2000 s.r.o. Pokud by tato firma nebyla schopna opravu provést, bude oslovena druhá firma v pořadí, což je Top Design. Stavebním dozorem byl pověřen pan Hnídek. Další informace o průběhu opravy a omezeních budou následovat.

Vedení družstva

Vážení družstevníci, vzhledem k tomu, že Mimořádná členská schůze svolaná na 15.3.2016 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, na které budeme rozhodovat o opravě zatékání do garáží.

Pozvánku na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Poklady k členské schůzi naleznete zde (shodné a podklady na Mimořádnou členskou schůzi).

Vážení družstevníci, svoláváme mimořádnou členskou schůzi, na které budeme rozhodovat o opravě zatékání do garáží.

Pozvánku na členskou schůzi naleznete zde.

Poklady k členské schůzi naleznete zde.

Oprava balkónů v domě A2 ve čtvrtém patře byla úspěšně dokončena.

 Ve dnech 29.6. - 10.7. čerpá pan domovník Pasecký dovolenou. Po tuto dobu ho zastupuje SBD Sever - Martin Gadas. Tel.: 777 750 991.