foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci,

z technických důvodů jsme jako představenstvo nuceni zrušit řádnou členskou schůzi družstva naplánovanou na pondělí 3. 6. 2019. Řádná členská schůze se uskuteční v novém termínu v pondělí 10. 6. 2019 od 17.30 (viz přiložená pozvánka).

V případě, že by řádná členská schůze nebyla usnášeníschopná (tj. nedostaví se nadpoloviční většina všech členů družstva) bude se náhradní členská schůze konat dne 17. 6. 2019 od 17.30.

Omlouvám za případné potíže způsobené s přesunem data řádné členské schůze a děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Pavel Maškarinec

předseda představenstva

BD Tyršova Liberec