foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci,

zveme vás na Náhradní členskou schůzi BD Tyršova Liberec, která se bude konat 17. června 2019 v 17.30.

Pozvánku naleznete zde.

 

Upozorňujeme, že Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů družstva!


S pozdravem,

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

předseda představenstva

BD Tyršova Liberec