foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci!

Jelikož členská schůze konaná 31.10.2016 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, která se bude konat 14.11.2016. Upozorňuji, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Program na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Na schůzi budou již k dispozici výsledky výběrového řízení na opravu zatékání do garáží. Členská schůze vybere firmu, která bude opravu provádět. Navrhujeme započít s odstraněním dřevin z átrií ještě letos, vlastní oprava by proběhla na jaře 2017.

Zároveň tímto sděluji, že dnešním dnem končí mé členství v družstvu a podle našich stanov nemohu dále vykonávat funkci předsedy představenstva. S vašimi dalšími dotazy a žádostmi se prosím obracejte na ostatní členy představenstva.

JIří Šubr