foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci, vzhledem k tomu, že řádná členská schůze nebyla usnášeníschopná, svoláváme Náhradní členskou schůzi, která se bude konat 14.6.2016. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů, přesto apelujeme na vaši účast, bude se rozhodovat o důležitých věcech, které se týkají nás všech.

Pozvánku na Náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Zprávu o opravě zatékání do garáží naleznete zde.

Aktualizovaný návrh na rekonstrukci přístupového systému naleznete zde.

Zprávu k refinancování stávajících hypotečních úvěrů na domy A2, B2 naleznete zde.

Zprávu k soudnímu sporu s Intermou naleznete zde.