foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci,

Náhradní členská schůze 5.4.2016 rozhodla o provedení opravy zatékání do garáží a pověřila opravou firmu OSF 2000 s.r.o. Pokud by tato firma nebyla schopna opravu provést, bude oslovena druhá firma v pořadí, což je Top Design. Stavebním dozorem byl pověřen pan Hnídek. Další informace o průběhu opravy a omezeních budou následovat.

Vedení družstva