foto druzstvo 01 small

Vážení družstevníci, vzhledem k tomu, že Mimořádná členská schůze svolaná na 15.3.2016 nebyla usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi, na které budeme rozhodovat o opravě zatékání do garáží.

Pozvánku na náhradní členskou schůzi naleznete zde.

Poklady k členské schůzi naleznete zde (shodné a podklady na Mimořádnou členskou schůzi).